Špedicija

Carinjenje robe

Po prijemu robe u naš magacin mi pružamo kompletnu uslugu  carinskog posredovanja:
  • Prijavljivanje i smeštaj robe u sopstveno carinsko skladište
  • Špediterske usluge carinjenja robe (izrada uvoznih / izvoznih dokumenata, privremeni uvoz/izvoz, doradni poslovi pod carinskim nadzorom, re-export robe)
  • Zalaganje  sopstvene bankarske garancije
  • Prenaupućenje robe
  • Izrada zahteva za sve vrste pregleda i uverenja (atesti, homologacija, sanitarni, veterinarski, fitopatološki)
  • Konsalting iz oblasti špedicije