Isco International

Skladištenje​

Transportno logistički centar ISCO je najmoderniji objekat tevrste u regionu i prostire se na površini od 3.5ha. Samo skladište je izgrađeno po najvišim evropskim normama koje podrazumevaju eko materijale i tehnologije bezbedne po sve koji rade i borave u centru, a ujedno omogućavaju skladištenje  svih vrsta roba na 3000m², kapaciteta 2500 euro paleta i 11000m² parking prostora.
Pretovarni procesi se obavljaju preko više modernih, automatskih utovarno-istovarnih rampi za pretovar kamiona i rampe za bočni pretovar robe velikih dimenzija. Istovar i utovar robe vrši se pomoću potpuno novih električnih viljuškara YALE poslednje generacije.

Plus u ponudi imamo upravo završen novi objekat od 2300m²  sa kancelarijama, sa podom nosivosti od 8-10t/m² sa završnim slojem SIKA ARMOR TOP. Objekat je korisne visine 10.5m. Izolovan je čeličnim sendvič panelom debljine 100mm. Izolacija krova je urađena sa PIR pločama debljine 160mm , na kontrultivnim stubovima se nalaze nosači za kran. Obezbeđena je dnevna svetlost sa aluminijumskim prozorima i staklima KLIMA GARD. Na krovu se nalazi  8 svetlosnih kupola, 4 otvarajuće na elektro pogon sa gasnom kapsulom u slučaju požara. Dvoje vrata za istovar, od toga jedna 6x5m i druga 3×3.5m. Obezbeđeno je grejanje hale.
Omogućenajemanipulacija i kroz carinsko skladište putem 4 pretovarne rampe. Pored objekata se nalazi nadstrešica od 270m². Kancelarije su opremljene podnim grejanjem i vazdušnom klimatizacijom, optičkim kablom, nezavisnim telefonskim priključcima.
Prostor je pogodan i za proizvodnju i za logistiku.