Isco International

Špedicija

Carinjenje robe
Po prijemu robe u našem magacinu, pružamo punu uslugu carinskog posredovanja:

• Prijavljivanje i smeštaj robe u sopstvenom carinskom skladištu
• Špediterske usluge carinjenja robe (izrada uvoznih/ izvoznih dokumenata, privremeni uvoz/ izvoz, doradni poslovi pod carinskim nadzorom, re-export robe)
• Zalaganje na sopstvene bankarske garancije
• Prenaupućenje proizvoda
• Izrada zahteva za sve vrste pregleda i uverenja (atesti, homologacija, sanitarni, veterinarski, fitopatološki)
• Konstalting iz oblasti špedicije